SIA “Inbank līzings” cenrādis

Papildus pakalpojumi

Grozījumi pēc klienta iniciatīvas, t.sk. līguma pārstrukturēšana
(termiņa samazināšana/pagarināšana, maksājumu brīvdienas, u.c.)
25 €
Izziņas izsniegšana pa e-pastu (elektroniski parakstīta) 5 €
Izziņas izsniegšana pa pastu 8 €
Dokumentu kopiju izsniegšana pa e-pastu (elektroniski parakstītas) 5 €
Dokumentu kopiju izsniegšana pa pastu 8 €
Līguma vai grozījumu nosūtīšana ar kurjerpasta starpniecību 10 €
Pilnvaras izvērtēšana 10 €

Spēkā no 06.04.2017.

Maksājumu brīdinājumi

SMS/E-pasts 3 €
Vēstule 7 €
Vēstule par vienpusēju atkāpšanos no līguma 7 €

Spēkā no 06.04.2017.