SIA „Inbank Latvia” cenrādis

Papildus pakalpojumi

Grozījumi pēc klienta iniciatīvas
(termiņa samazināšana/pagarināšana, pārstrukturešana, u.c., PVN netiek piemērots)
50 €
Izziņas izsniegšana pa e-pastu (elektroniski parakstīta) 7 €
Izziņas izsniegšana birojā vai pa pastu 10 €
Dokumentu kopiju izsniegšana pa e-pastu (elektroniski parakstītas) 7 €
Dokumentu kopiju izsniegšana birojā vai pa pastu 10 €
Līguma vai grozījumu nosūtīšana ar kurjerpasta starpniecību 10 €
Pilnvaras izvērtēšana 25 €
Aizdevuma daļēja pirmstermiņa atmaksa, samazinot ikmēneša maksājumu apmēru, saglabājot esošo aizdevuma termiņu Bezmaksas
Aizdevuma daļēja pirmstermiņa atmaksa, saglabājot esošo ikmēneša maksājumu apmēru, samazinot aizdevuma termiņu Bezmaksas

Spēkā no 03.04.2018.

Cenas ir norādītas ar PVN

Maksājumu brīdinājumi

SMS/E-pasts 3 €
Vēstule 7 €
Vēstule par vienpusēju atkāpšanos no līguma 7 €

Spēkā no 03.04.2018.

Cenas ir norādītas ar PVN